Ånghammargatan 4, Västerås
Telefon +46 (0) 21 33 07 41

PROJEKT - forskning och utveckling

Vinnova projekt, SUSTAIN-CRYO

Accu Svenska AB är med i ett av Vinnova finansierat projekt med titeln;
Hållbar produktionsteknik via bearbetning med kryogen teknik (SUSTAIN-CRYO). Chalmers koordinerar projektet som startade i oktober 2017 och pågår fram till november 2020.
Mer information på länken.


Eco-nanoLub

Eco-nanoLub är ett beviljat projekt där den industriella projektledaren Sverker Bihagen kommer från företaget Accu-Svenska AB, ett företag som utvecklar och tillverkar utrustning för s.k. MQL (Minimum Quantity Lubrication). Den akademiska projektledaren och initiativtagaren till projektet är Dr. Oleksandr Gutnichenko vid Avdelningen för Industriell produktion/MMS
Eco-nLub2fEco-nLub2f
Eco nLub2f

Mistra Innovation

Lunds Universitet Industriell Produktion