Ånghammargatan 4, Västerås
Telefon +46 (0) 21 33 07 41

ECOLUBRIC ® Minimalsmörjningssystem

Utrustningen finns i två utföranden; konventionellt system samt booster-system. Båda bygger på att luft och smörjmedel blandas separat för att därefter föras till maskinens verktyg. Lufttryck och oljeflöde anpassas automatiskt av systemets PLC-program till det verktyg som används i maskinen, utan att operatören behöver göra några justeringar.

Utrustningen är utformad så att den enkelt kan monteras på eller i anslutning till den maskin som skall betjänas. En signal från maskinen aktiverar PLC-programmet och startar systemet.

​​​​​​​Antalet smörjpunkter och oljeflödet kan enkelt justeras, och genom att ställa in minimalt fungerande oljeflöde kan minskad miljöpåverkan och bättre ekonomi uppnås, bl.a. genom reducerad oljeanvändning.
ecolubric 2 ecolubric 2
ecolubric 2
Förutom att vi löser kundens problem avseende REACH-krav så innebär användningen av ECOLUBRIC® även:
 • ​​​​​​​Ekonomifördelar (mindre oljemängder),
 • Kvalitetshöjning av bearbetade produkter,
 • Ökad verktygslivslängd (mindre slitage),
 • Minskade kassationer i processen,
 • Renare arbetsplatser (reducerade städtider),
 • Kortare ställtider (enkelt programval vid exempelvis verktygsbyte),
 • Eliminering av operatörers hälsoproblem, eksem och luftrörsolägenheter (minskad sjukfrånvaro),    
 • Ingen hantering (återvinning) av använda skär- och kylvätskor,
 • Optimering av cykeltider i produktionen genom reducerat behov av tvättning mellan olika operationer (före svetsning, limning m.m.),
 • Ökad produktionstakt (påvisad produktionsökning upp till 60 % för exempelvis pressade ventilationsdetaljer).

Konventionella system

Applikatorer för extern smörjning levereras i ett modulärt system som möjliggör en total anpassning till kundens behov. En eller flera precisionspumpar levererar en justerbar kvantitet smörjmedel till munstycket.

När man använder fler än en pump kan var och en styras individuellt. I en koncentrisk yttre slang blandas luft och smörjmedel så att det senare slås sönder till fina partiklar så att en mycket tunn film anbringas på verktyget och arbetsstycket.

Denna film reducerar uppbyggnad av värme genom friktionsreduktion.

Det är höga bearbetningshastigheter som är orsaken till korta livslängder för verktyg inte matningshastigheten.
1393856919 conventional1393856919 conventional
1393856919 conventional
Den mest ekonomiska produktionsfaktorn är att höja matningen och sänka hastigheten, vilket inte är möjligt med konventionella skärvätskor och emulsioner. Med Accu-Svenskas MQL system uppnås längre verktygs livslängd och kortare cykeltider.
ecolubric 3 ecolubric 3
ecolubric 3
ecolubric 2 ecolubric 2
ecolubric 2
ecolubric 1 ecolubric 1
ecolubric 1

Booster-System

covercover
cover
Det konventionella systemet med sina precisions applikatorer erbjuder ett utomordentligt resultat så länge som verktyget lämnar arbetsstycket under mekaniseringsfasen och en ny film av Ecolubric smörjmedel kan anbringas på den skärande delen av verktyget.

För att hantera även sådana applikationer där verktyget inte lämnar arbetsstycket under bearbetningen vid exempelvis
 • borrning,
 • spårsvarvning,
 • avstickning,
 • svarvning,
 • fräsning,
 • gängning
Kan Accu-Svenska leverera ett Booster-system där luft-oljeblandningen transporteras genom spindeln till verktygets skäregg.
1393856847 ECOLUBRIC BOOSTER1393856847 ECOLUBRIC BOOSTER
1393856847 ECOLUBRIC BOOSTER